Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1355

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (4. 8. 2015)

Od 4. 8. 2015 je účinná Příloha č. 41d) Vzor čestného prohlášení - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce část 2/1), Příloha č. 41e) Vzor čestného prohlášení - Výzkumné instituce (Přijatelnost příjemce část 2/4) a Příloha č. 41f) Vzor čestného prohlášení - Veřejné výzkumné instituce.

5.8.2015 17:45:14 | přečteno 924x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0

Od 20. 7. 2015 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 6.0. V přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.

 
20.7.2015 11:08:07 | přečteno 2017x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 7. 2015)

Od 17. 7. 2015 je účinná Příloha č. 28) Zajištění 15 % spolufinancování v PO 4, verze 3.0, a Příloha č. 17e) Aktualizovaný rozpočet pro PO 3, verze 3.6.

16.7.2015 15:13:49 | přečteno 905x | veronika.czesana | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

1.7.2015 17:06:28 | přečteno 1810x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 9.3 - Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI, včetně seznamu podaných projektů.

1.7.2015 16:56:11 | přečteno 1397x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (30. 6. 2015)

Od 30. 6. 2015 je účinná příloha č. 17s -  Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu podpořeného v rámci PO3, výzvy 6.3 a 7.3, verze 1.0.

1.7.2015 13:19:47 | přečteno 865x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 7. 2015)

Od 1. 7. 2015 je účinná nová verze přílohy č. 14a) Výklad pravidel způsobilosti výdajů PO 1 a 2, verze č. 4.4, ve které byla doplněna kapitola 1. Způsobilé výdaje, část F. Osobní výdaje na zaměstnance zařazené do projektu o podmínky způsobilosti mzdových výdajů spojených s přípravou projektových/grantových žádostí jiných projektů/grantů do jiných dotačních programů.

 
1.7.2015 13:17:02 | přečteno 1099x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Metodický pokyn č. 38 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 29. 6. 2015 aktualizuje kapitola 5.1.4.2 Zálohové faktury Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, verze 5.0.

 
29.6.2015 15:54:07 | přečteno 835x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (22. 6. 2015)

Od 22. 6. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č.17j - Seznam příloh ZMZ a ZŽoP, Přílohy č. 23a - Technický popis pro PO1 - rozšířená verze, Přílohy č. 23b - Technický popis pro PO2 - rozšířená verze.

22.6.2015 14:10:47 | přečteno 919x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Projekt CETOCOEN pomáhá zlepšit životní prostředí

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí bylo vybudováno v rámci projektu CETOCOEN podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková hodnota projektu, jehož příjemcem byla brněnská Masarykova univerzita, přesáhla 536 milionů korun.

18.6.2015 9:11:29 | přečteno 1220x | eva.presova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load