Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1264

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Příručka pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.5, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce

V tomto článku naleznete Příručku pro žadatele OP VaVpI - PO 3, verze 4.5, a přílohy příruček pro žadatele a příjemce relevantní pro Výzvu č. 9.3.

19. 5. 2015 byly doplněny také vzorové dokumenty pro Výzvu č. 9.3.

15.5.2015 15:48:40 - aktualizováno 19.5.2015 15:39:44 | přečteno 1123x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 3.2 Rozvoj výzkumných kapacit VaV center, která spadá do oblasti podpory 2.1 – Regionální VaV centra, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra.

15.5.2015 16:13:08 | přečteno 3950x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Výzva č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

V této části naleznete text Výzvy číslo 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, která spadá pod oblast podpory 3.2 - Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace VaV.

 
15.5.2015 15:48:12 | přečteno 2527x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (13. 5. 2015)

Od 14. 5. 2015 bude účinná nová verze Přílohy č. 28 – Zajištění 15% Spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4.

13.5.2015 15:21:25 | přečteno 899x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (11. 5. 2015)

Od 15. 5. 2015 bude účinná nová verze Přílohy č. 2 - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI.

11.5.2015 15:42:20 | přečteno 972x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI k vydání nové verze Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI“) upozorňuje, že byla 11. 5. 2015 vydána příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen „PVD“), verze 5.2. Počátek účinnosti PVD, verze 5.2, byl stanoven na 15. 5. 2015.

Nová verze PVD neukládá zadavatelům žádné nové povinnosti nad rámec PVD, verze 5.1.

11.5.2015 15:41:21 | přečteno 1386x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Oznámení o zveřejnění opravené verze Vzoru Soupisky účetních dokladů pro výzvu 3.4 v příloze č. 16c) PPP, verze 7.3

Oznámení o zveřejnění opravené verze Vzoru Soupisky účetních dokladů pro výzvu 3.4 v příloze č. 16c) Příručky pro příjemce OP VaVpI, verze 7.3, účinné od 27. 4. 2015. Ve formuláři byla zjištěna chyba ve vzorci pro výpočet „Částky uplatněné v rámci projektu z OP VaVpI“ a „Částky uplatněné v rámci projektu z EDS“. V aktuálně zveřejněném souboru jsou již vzorce opraveny. 

28.4.2015 17:27:11 | přečteno 884x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (27. 4. 2015)

Od 27. 4. 2015 jsou účinné nové verze následujících příloh: Příloha č. 15h) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 6.3; Příloha č. 15j) Dokladování způsobilých výdajů - Výzva 7.3; Příloha č. 16c) Vzor pokladů pro vyúčtování.

27.4.2015 14:14:46 | přečteno 968x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce v PO 1 a PO 2 k monitorovacímu indikátoru 071700.

Řídicí orgán OP VaVpI vydává upřesňující definici pro posuzování podmínky týkající se monitorovacího indikátoru 071700 u projektů, které začínají svou realizaci v Praze, a které mají v technickém popisu uvedeno, že má být alespoň 50 % celkového počtu pracovníků tvořeno novými pracovníky: 

12.6.2014 14:00:51 - aktualizováno 15.4.2015 10:51:06 | přečteno 1419x | michaela.cejkova | Celý článek
 

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (8. 4. 2015)

Od 8. 4. 2015 jsou účinné nové verze následujících příloh: Příloha č. 23l) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 6.3 - rozšířená verze, Příloha č. 23q) Technický popis pro PO 3 - Výzva č. 7.3 - rozšířená verze, Příloha č. 35) Příručka pro věcné hodnocení projektů na podporu pre-seed aktivit v realizační fázi.

8.4.2015 13:03:42 | přečteno 1012x | michaela.cejkova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load