Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Projekty OP VaVpl jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním rozpočtem ČR.

Vyhledávání

Aktuality

13.7.2020

Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 1. 7. 2020 ruší Metodický pokyn č. 11 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0. Původní znění kapitoly 5.2.8 (Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI) se nahrazuje novým zněním, uvedeným v tomto metodickém pokynu.


 
29.4.2021

Informace o vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory po ukončení doby udržitelnosti projektů OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI (ŘO) upozorňuje, že v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (RoPD) trvá povinnost dodržovat podmínky nehospodářského využití infrastruktury podpořené z prostředků OP VaVpI u projektů, u kterých ještě nebyl odepsán veškerý podpořený majetek, ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a ve smyslu bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01), …

 
 

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Anketa

Jak se jmenuje ostravský superpočítač financovaný z OP VaVpI? Správnou odpověď najdete na webových stránkách projektu IT4I.
 
22% (108)
 
19% (95)
 
2% (10)
 
57% (280)

VaV centra OP VaVpl

VaV centra OP VaVpl

Videogalerie

předchozí další
Reklamní spot do TV 3
Reklamní spot do TV 2
Reklamní spot pro TV
Evropa pro Česko - Techmania Science Center
Evropa pro Česko - BIOMEDREG

Bannery

 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load